• Uproszczona Technika Uprawy

  Kukurydza

  Zboża

  Rzepak

  Buraki Cukrowe

 • MASZYNY
  ROLNICZE

  Uprawa przedsiewna

  Siewniki

  Uprawa pozniwna

  Opryskiwacze

 • MATERIAL
  SIEWNY

  Nasiona Kukurydzy

  Nasiona Rzepaku

  Nasiona Pszenicy

  Nasiona Soji


CO UPRAWIAMY

 • Kukurydza
 • Pszenica
 • Rzepak
 • Jęczmień
 • Buraki

Kukurydza, to bardzo istotna roślina wchodząca w skład płodozmianu w Kowrozie. Zazwyczaj siejemy ok 350-400 ha (ziarno i kiszonka). Bazujemy tylko i wyłacznie na odmianach francuskiej hodowli RAGT, gdzie podstawę stanowią : RGT Volumixx (kiszonka/ziarno), RGT Kawaxx (kiszonka/ziarno), RGT Exxprim (ziarno), RGT Fidoxxi (ziarno), RGT Chromixx (ziarno) oraz RGT Exxclam (ziarno).

Coroczny zasiew pszenicy ozimej pokrywa areał od 200 do 250 ha. Główną odmianę stanowi RGT Cesario (80% areału) pozostałe to RGT Arezzo (odmiana oścista) i RGT Golem.

Obszar obsiewany rzepakiem w naszym gospodarstwie to zazwyczaj ok 80 ha. I tu podobnie jak przy innych roślinach, nasiona pochodzą z hodowli RAGT. Naszą najważniejszą odmianą jest RGT Arazzo, która charakteryzuje się wysokim potencjałem plonu. W roku 2015 średnia zbioru z 90 hektarów rzepaku RGT Arazzo wyniosła 5,6 tony/ha.

Jęczmień to bardzo ważny płodozmian w gospodarstwie, zazwyczaj stanowi on od 7 do 10% areału. Głównie opieramy się na odmianach hodowli RAGT tj. RGT Planet i RGT Concerto.

Jedną z roślin uprawianych w gospodarstwie jest burak cukrowy, który uprawiany jest od kilkunastu lat. Obszar obsiewany to od 100 do 150 ha. W 2016 roku otrzymany śrdni plon wyniósł 93 tony/ha.